HEDIS® là gì?

HEDIS® (dữ liệu hiệu quả y tế và bộ thông tin) bao gồm các biện pháp hiệu suất được sử dụng bởi hầu hết các kế hoạch sức khỏe so sánh cách một kế hoạch thực hiện trong chất lượng, tiếp cận chăm sóc, và sự hài lòng của thành viên.

Các biện pháp HEDIS® là gì và họ được thu thập như thế nào?

Các biện pháp được thu thập và tính toán bằng cách sử dụng mã CPT và ICD-10 cụ thể được tìm thấy trong dữ liệu quản trị (ví dụ, khiếu nại và cuộc gặp gỡ). Đối với một số biện pháp, abstractions biểu đồ có thể được sử dụng để bổ sung dữ liệu hành chính.

Tại sao HEDIS® quan trọng?

Liên minh muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp chăm sóc phòng ngừa chất lượng và dịch vụ cho các thành viên của chúng tôi. HEDIS® cho phép chúng tôi theo dõi cách chúng tôi đang thực hiện so với các kế hoạch y tế khác và xác định các khu vực cơ hội để cải thiện.

HEDIS® có thể giúp bạn:

  • Theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, ngăn ngừa các biến chứng hơn nữa và xác định các vấn đề có thể phát sinh với sự chăm sóc của họ.
  • Xác định những bệnh nhân chưa nhận được các buổi chiếu phòng ngừa.
  • Hiểu cách bạn so sánh với các nhà cung cấp khác và mức trung bình của quốc gia.

Bạn có thể làm gì để cải thiện điểm số HEDIS®?

  • Hãy chắc chắn rằng các dịch vụ được thực hiện một cách kịp thời và là tối ưu cho bệnh nhân.
  • Gửi bất kỳ mã hợp lệ cho HEDIS® trên một cuộc gặp gỡ hoặc yêu cầu bồi thường.
  • Tài liệu các dịch vụ và kết quả (nếu thích hợp) trong biểu đồ y tế của bệnh nhân.
  • Khuyến khích các bệnh nhân lên lịch thi phòng ngừa.
  • Nhắc nhở bệnh nhân theo dõi các bài kiểm tra đã ra lệnh.
  • Hoàn tất cuộc gọi tiếp cận cho bệnh nhân đã bỏ lỡ dịch vụ.

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về HEDIS®, cần thêm thông tin, hoặc muốn có một bản sao của thông tin HEDIS®, xin vui lòng liên hệ: