Chương trình Health Homes (HHP) là một lợi ích Medi-Cal được liên minh bảo hiểm cho các thành viên có một số điều kiện mãn tính nhất định. Các dịch vụ này giúp họ có được sự chăm sóc mà họ cần để ở khỏe mạnh.

Để nhận các dịch vụ HHP, bệnh nhân của bạn phải:

 • Có bảo hiểm Medi-Cal và được đăng ký với liên minh.
 • Có một số điều kiện sức khỏe mãn tính (như hen suyễn, tiểu đường, thận hoặc bệnh gan, suy tim, vv).
 • Đã ở trong bệnh viện, đã đến thăm các bộ phận cấp cứu (ED), hoặc là người vô gia cư.

Các can thiệp nổi bật

 • Những người tham gia HHP được cung cấp một nhóm chăm sóc trong cộng đồng có thể bao gồm một nhân viên y tế cộng đồng được hỗ trợ bởi y tá, nhân viên xã hội hoặc hoa tiêu nhà ở.
 • Nhóm chăm sóc giúp các thành viên liên minh:
  • Tìm bác sĩ và nhận cuộc hẹn.
  • Phối hợp chăm sóc mà họ nhận được từ các nhà cung cấp khác nhau.
  • Hiểu các loại thuốc theo toa của họ.
  • Nhận dịch vụ theo dõi sau khi họ rời khỏi bệnh viện.
  • Kết nối với các dịch vụ cộng đồng và xã hội, chẳng hạn như thực phẩm và nhà ở.

Giới thiệu

 • Các thành viên có thể tự tham khảo.
  Bạn có thể tư vấn cho bệnh nhân gọi:

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn nhà cung cấp Medi-Cal HHP.