Điều quan trọng là phải chăm sóc miệng và răng của bạn bắt đầu từ khi còn nhỏ.

Làm theo những lời khuyên này để giữ cho miệng và răng của bạn khỏe mạnh:

  • Chải răng của bạn hai lần một ngày với kem răng florua.
  • Không hút thuốc hoặc nhai thuốc lá.
  • Hạn chế đồ uống và đồ ăn nhẹ có đường cao.
  • Xem Nha sĩ của bạn để kiểm tra thường xuyên.
  • Sử dụng xfloss để làm sạch giữa các răng hàng ngày.

LỚP học & chương trình

  • Dự án lành mạnh của sở y tế công cộng Alameda County (HTHC) giúp trẻ em tuổi từ 0 – 20 trong Medi-Cal kết nối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng phòng ngừa.

Số điện thoại: 1.510.208.5910 (Tất cả ngôn ngữ)
www.dental.acphd.org/programs-services/healthy-teeth-healthy-communities

Mẹo chăm sóc

Helpful Links

If you would like to receive member materials in another language or format, we can help.

Contact Us

For more information, please contact: