Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn là thành viên của Alliance, vui lòng đăng nhập vào cổng thông tin thành viên liên minh để liên hệ với chúng tôi. Liên minh thành viên Portal sẽ cho phép bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi và nhận được quyền truy cập vào dịch vụ trong một môi trường an toàn.

Văn phòng chính

Alameda Alliance for Health
1240 South Loop Road
Alameda, CA 94502
Số điện thoại :
1.510.747.4500
giờ hoạt động: thứ hai – thứ sáu, 8:00 – 17:00
Giờ hành lang: thứ hai – thứ sáu, 9 am – 4:30 PM, đóng cửa từ 12pm – 1pm

2020 lịch nghỉ Lễ
Tiếng Anh | Trung Quốc | Tiếng Tây Ban Nha | Việt Nam

Dịch vụ khách hàng


Quan hệ truyền thông

Đối với tất cả các phương tiện truyền thông xin vui lòng liên hệ:

Sở liên minh công vụ
Thứ hai-thứ sáu, 8 sáng đến 5 chiều
Số điện thoại: 1.510.3735730
Thư điện tử: publicaffairs@alamedaalliance.org